| Strona Główna | O nas| Wsparcie M|P| Dotacje UE | Oferty dla przedsiębiorców | Oferty inwestycyjne | Kontakt | Przydatne adresy |
Oferty firm
z pogranicza
polsko-czeskiego
informatyka
budownictwo
finanse
nieruchomości
usługi
handel
produkcja
DODAJ OFERTĘ
SWOJEJ FIRMYO nas
Portal Biznesu Ziemi Kłodzkiej powstał dzięki współpracy Powiatu Kłodzkiego oraz Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Kłodzkiej. Jego celem jest dostarczanie bieżących informacji: na temat źródeł finansowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), z zakresu prawa oraz bieżących wydarzeń społeczno-gospodarczych w regionie i w kraju, promocja lokalnych firm, a także w celu nawiązywania kontaktów biznesowych przez przedsiębiorstwa. Koordynatorem portalu jest Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Kłodzkiej.

Gdzie jesteśmy ... ?

Powiat kłodzki zajmuje południowo-wschodnią część województwa dolnośląskiego i jest jego największym powiatem (powierzchnia 1 642 km2). Łączna długość granicy z Czechami wynosi aż 190 km. Ważną zaletą położenia jest fakt, iż z siedziby powiatu - Kłodzka bliżej jest do innych stolic europejskich: Pragi, Wiednia, Berlina, Bratysławy niż do Warszawy.